Siedziba: Słupsk, Aleja 3 Maja 5
Filia: Słupsk, Szczecińska 82/1

Vocabulary list

REGULAMIN NIEPRZYGOTOWAŃ

- pierwsze nieprzygotowanie - Prince Polo mały pasek
- drugie nieprzygotowanie - Prince Polo tradycyjne
- trzecie nieprzygotowanie - Prince Polo XXL

Prince Polo za: brak jednego zadania, brak tłumaczenia w zadaniu (nawet jednego słowa), brak speakingu, najsłabiej napisany test / kartkówka.
Brak całej pracy domowej traktowany jest jak trzecie nieprzygotowanie. 

Osoba, która napisze najlepiej test / kartkówkę lub zaliczy najlepiej speaking, otrzymuje Prince Polo. Nie można być nieprzygotowanym 2 razy pod rząd.

 

B2 >> Test #1 > 16-18/10/2017

B2
Vocabulary list >> B2

addicted to
bitchy
bossy
easy-going
fussy
generosity
harsh
laidback
major
minor
moody
nerve-racking
outspoken
quick-tempered
rebel
rejection
sore
spoiled
stubborn
thoughtful
to be into
to be obsessed with
to get on well with
to hang back
to hang out
to have in common
to keep up with
to put off
to show off
to stand out
to take part in
to value

Wstecz