Siedziba: Słupsk, Aleja 3 Maja 5
Filia: Słupsk, Szczecińska 82/1

Vocabulary list

REGULAMIN NIEPRZYGOTOWAŃ

- pierwsze nieprzygotowanie - Prince Polo mały pasek
- drugie nieprzygotowanie - Prince Polo tradycyjne
- trzecie nieprzygotowanie - Prince Polo XXL

Prince Polo za: brak jednego zadania, brak tłumaczenia w zadaniu (nawet jednego słowa), brak speakingu, najsłabiej napisany test / kartkówka.
Brak całej pracy domowej traktowany jest jak trzecie nieprzygotowanie. 

Osoba, która napisze najlepiej test / kartkówkę lub zaliczy najlepiej speaking, otrzymuje Prince Polo. Nie można być nieprzygotowanym 2 razy pod rząd.

 

B2 >> Test #2 > 26-28/10/2017

B2
Vocabulary list >> B2

big-headed
common interests
courageous
distressing
devastating
embarrassing
enmity
long-term
love-hate relationship
mutual
sibling rivalry
stray
supportive
sworn enemies
to betray
to boast
to contradict
to diss
to give up
to maintain
to nag
to recognise
to rely on
to stand up for
to take up
total opposites
trustworthy
ungrateful

Wstecz