Siedziba: Słupsk, Aleja 3 Maja 5
Filia: Słupsk, Szczecińska 82/1

Vocabulary list

REGULAMIN NIEPRZYGOTOWAŃ

- pierwsze nieprzygotowanie - Prince Polo mały pasek
- drugie nieprzygotowanie - Prince Polo tradycyjne
- trzecie nieprzygotowanie - Prince Polo XXL

Prince Polo za: brak jednego zadania, brak tłumaczenia w zadaniu (nawet jednego słowa), brak speakingu, najsłabiej napisany test / kartkówka.
Brak całej pracy domowej traktowany jest jak trzecie nieprzygotowanie. 

Osoba, która napisze najlepiej test / kartkówkę lub zaliczy najlepiej speaking, otrzymuje Prince Polo. Nie można być nieprzygotowanym 2 razy pod rząd.

 

C1 >> Test #1 > 19-21/10/2017

C1
Vocabulary list >> C1

against the odds
competitive
daunting
disadvantaged
exclusively
from all walks of life
high-flier
innate
networking
part and parcel of
ruthlessness
scholarship
state benefits
to be all fingers and thumbs
to be taken aback by
to go back to square one
to have a finger in every pie
to have an impact on
to make an exception for
to make the best of
to make time for
to scrape through
to settle on
to shadow
to snap up
to start from scratch
to take advantage of
to take exception to
to take no notice of
to take pity on
to take pleasure in
to take the time
to turn over a new leaf
to vouch for
work placement
workload

Wstecz