Siedziba: Słupsk, Aleja 3 Maja 5
Filia: Słupsk, Szczecińska 82/1

Vocabulary list

REGULAMIN NIEPRZYGOTOWAŃ

- pierwsze nieprzygotowanie - Prince Polo mały pasek
- drugie nieprzygotowanie - Prince Polo tradycyjne
- trzecie nieprzygotowanie - Prince Polo XXL

Prince Polo za: brak jednego zadania, brak tłumaczenia w zadaniu (nawet jednego słowa), brak speakingu, najsłabiej napisany test / kartkówka.
Brak całej pracy domowej traktowany jest jak trzecie nieprzygotowanie. 

Osoba, która napisze najlepiej test / kartkówkę lub zaliczy najlepiej speaking, otrzymuje Prince Polo. Nie można być nieprzygotowanym 2 razy pod rząd.

 

C1 >> Test #2 > 26-28/10/2017

C1
Vocabulary list >> C1

affluent
apprehensive about
courageous
cutting-edge
disillusioned with
ditzy
dreary
expertise
feasible
in one sitting
long-winded
muddled
mutual
on the grounds that
overwhelmed with
pipe dream
pressurised into
rationale for
shortlist
to be big on
to be reliant on
to fidget
to hand in one's notice
to have a good grasp of
to have another think coming
to liaise with
to ramble on
to slouch
to speak volumes about
to think on one's feet

Wstecz