Siedziba: Słupsk, Aleja 3 Maja 5
Filia: Słupsk, Szczecińska 82/1

Vocabulary list

REGULAMIN NIEPRZYGOTOWAŃ

- pierwsze nieprzygotowanie - Prince Polo mały pasek
- drugie nieprzygotowanie - Prince Polo tradycyjne
- trzecie nieprzygotowanie - Prince Polo XXL

Prince Polo za: brak jednego zadania, brak tłumaczenia w zadaniu (nawet jednego słowa), brak speakingu, najsłabiej napisany test / kartkówka.
Brak całej pracy domowej traktowany jest jak trzecie nieprzygotowanie. 

Osoba, która napisze najlepiej test / kartkówkę lub zaliczy najlepiej speaking, otrzymuje Prince Polo. Nie można być nieprzygotowanym 2 razy pod rząd.

 

C1 >> Test #3 > 13-15/11/2017

C1
Vocabulary list >> C1

bad-tempered
disaffected
discouragement
encouragement
even-tempered
exuberance
for a change
indifferent
indulgence
inwardly
not to have a leg to stand on
on the brink of
outwardly
refurbishment
resistant
rough and ready
scornfully
sheer
to be beside oneself with
to be deprived of
to chop and change
to crop up
to have set one's heart on
to look down on
to nurture
to pass a law
to skive (off)
to snap up
to trigger
utterly

A change is as good as a rest.
A leopard can't change its spots.

Wstecz